Zestaw VSM

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie zbędnych. narzędzia lean Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych surowców. Wykorzystanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.