lean marketing Archive

Zestaw VSM

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym

produkty wspierające lean

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym