Większość z nas wiąże branżę hotelową z różnymi obiektami, które oferują nocleg. Należy niemniej jednak nie zapominać, że między pospolitym hotelem a pensjonatem istnieją znaczne różnice. Nie można też pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym lub zajazdem. Hotelarstwo oraz hotel w Krakowie jest ściśle połączony z turystyką. Rozwój branży krajoznawczej gwarantuje duże zyski hotelom. Natomiast