Ulegający poprawie standard życia w toku codzienności ma wpływ na to, że podlegają modyfikacjom również nasze oczekiwania wobec hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce na nocleg. By goście chętnie wybierali określony hotel, powinien on spełniać różne wymagania. Istotne są jednocześnie rozmiar pokoju, jak i jego standardowe wyposażenie. Jednak to, co opisujemy jako typowe