Co powinno być charakterystyczne dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako godny wizyty trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Dobry rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. Zależnie od tego, po co odwiedzamy hotel, odmienne otoczenie będzie walorem. Wybierając cel wypoczynkowy będzie dla nas istotne, by w pobliżu były