produkty wspierające lean

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean materiały szkoleniowe”>lean sklep”>produkty wspierające lean
Także stosunki wzajemne w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność ocenienia, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz